Bartłomiej Ignaciuk reżyser, znany z Podatek od miłości, Chomik, Usta Usta. Laureat nagrody Grand OFF.