Recurring

Dzień Nauczyciela – Święto Edukacji Narodowej

Nauczyciele to w życiu każdego dziecka bardzo ważni ludzie. Niemal na równi z rodzicami odpowiedzialni są za wychowanie i kształtowanie nowego pokolenia. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, zatem w tym dniu doceńmy wszystkich pracowników edukacji, pamiętajmy o nich i ich wysiłku, który wkładają w codzienne lekcje i opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Życzliwość i cierpliwość […]

Recurring

Dzień Nauczyciela – Święto Edukacji Narodowej

Nauczyciele to w życiu każdego dziecka bardzo ważni ludzie. Niemal na równi z rodzicami odpowiedzialni są za wychowanie i kształtowanie nowego pokolenia. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, zatem w tym dniu doceńmy wszystkich pracowników edukacji, pamiętajmy o nich i ich wysiłku, który wkładają w codzienne lekcje i opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Życzliwość i cierpliwość […]