Recurring

Rocznica urodzin Marii Orłowskiej-Gabryś

Niewielu ilustratorów tak sprawnie łączyło realizm z cudownością i baśniowością dzieciństwa. Maria Orłowska-Gabryś to polska ilustratorka literatury dziecięcej. Ukończyła ona Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i wykonała oprawę graficzną do ponad stu książek. Jednym z bardziej znanych przykładów jej dzieł są iustracje do zbioru baśni "Bajarka opowiada".