Marcin Hamkało jest pochodzącym z Wrocławia doktorem nauk humanistycznych, menedżerem kultury, redaktorem, wykładowcą, poetą i literaturoznawcą. Był twórcą i redaktorem naczelnym pierwszego polskiego tygodnika internetowego „TIN” oraz redaktorem miesięcznika „Odra”. Od 2006 roku jest dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, od 2015 do 2021 był natomiast dyrektorem Muzeum Pana Tadeusza i wicedyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 2021 jest prezesem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybrane książki:
Nagrałem mu się