Kieruje Fundacją Sztuki Polskiej ING. Celem Fundacji jest wspieranie współczesnych polskich artystów. Misję tę realizuje przede wszystkim tworzenie kolekcji sztuki współczesnej, ale także publikacje, wydarzenia i wystawy organizowane przez Fundację.