Jego wielką pasją są książki – a konkretnie książki dla dzieci, ich rynek wydawniczy  i młodzieży oraz bibliotekoznawstwo. Od roku 2008 zajmuje stanowisko wicedyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje również z licznymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się literaturą.