Ukończył Wydział Lalkarski PWST w Krakowie – Filia we Wrocławiu. Aktor telewizyjny i teatralny.