Wpisy

Joanna Piekarska

Joanna Piekarska

Joanna Piekarska jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży” w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Polskiej sekcji IBBY na obecną kadencję. W Bibliotece Narodowej pracuje od 2004 roku, obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej. Jest autorką licznych szkoleń w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz możliwości ich wykorzystania we wspieraniu procesu edukacyjnego, rozwojowego, biblioterapeutycznego. Wyróżniona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Sylwia Chutnik

Katarzyna Ryrych

Łukasz Kosik