Recurring

Rocznica urodzin Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego

Dzisiaj przypominamy postać Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego - pisarza, dziennikarza, podróżnika i nauczyciela. Studiował on nauki matematyczno-przyrodnicze, a następnie fizykę i chemię. Później pracował jako asystent przyrodnika przez co dużo podróżował (odwiedził między innymi Indie, Chiny, Japonię i Kaukaz), znał aż 7 języków. Był także działaczem społecznym i politycznym.