Recurring

Międzynarodowy Dzień Edukacji

Obchodzony 24 stycznia Międzynarodowy Dzień Edukacji ustanowiono na początku grudnia 2018 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na rolę edukacji w niesieniu światowego pokoju.

Recurring

Międzynarodowy Dzień Edukacji

Obchodzony 24 stycznia Międzynarodowy Dzień Edukacji ustanowiono na początku grudnia 2018 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na rolę edukacji w niesieniu światowego pokoju.