Prezeska Polskiej Sekcji IBBY. Z wykształcenia badaczka literatury dla dzieci i młodzieży oraz krytyczka literacka. Jest autorką wielu artykułów, zarówno w czasopismach jak i opracowaniach zbiorowych. Interesuje się teorią literatury dla młodego odbiorcy, literaturą anglosaską i skandyawską, której jest również tłumaczem, oraz fantastyka. Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod tytułem “Strategie karnawalizacji w prozie fantastycznej lat 1865-1950 kierowanej do młodych odbiorców” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego