Polski psycholog, doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ. Jest autorem książek i artykułów m.in. na temat psychologii transpersonalnej, zjawiska New Age, relacji między duchowością a psychiką, a także historii myśli psychologicznej. Jego publikacje można odnaleźć w czasopismach specjalistycznych oraz takich jak „Znak”, „Charaktery”, „LIST”, czy „Tygodnik Powszechny”.