,,Cała prawda o starych ludziach” autorstwa Eliny Ellis, to publikacja gdańskiego wydawnictwa Adamada. Autorka podkreśla, że ,,ta książka jest hołdem dla wszystkich, którzy pomimo swojego wieku czują się szczęśliwi i żyją całą pełnią życia”.
Najmłodsi czytelnicy często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dziadkowie nie urodzili się ze zmarszczkami i przerzedzonymi włosami. Być może dziecku trudno jest pojąć, że ,,dziadek” to nie imię człowieka z poruszającymi się wolniej z spracowanymi dłońmi,  że ma on własnych znajomych, zainteresowania i powinności, którym poświęca czas.
Ilustracje zostały wykonane piórem i tuszem, techniką gwaszu oraz przy użyciu programu Photoshop.
Technika gwaszu wykorzystywana jest od średniowiecza, by sporządzić mieszankę nadającą się do tworzenia ilustracji należy połączyć farbę wodną z kredą. Najczęściej służy ona jako narzędzie do wykonywania kolorowanek w książkach, choć niektórzy artyści wykorzystują ją do tworzenia pełnowartościowych dzieł malarskich.
,,Cała prawda o starych ludziach” to idealne przedstawienie dziadków – rzeczywistość, w której seniorzy gotujący ulubione potrawy, grają zapomniane melodie na instrumentach, spędzają czas na grach i romansach.

Jak podaje opublikowany w 2020 roku raport pt. Jakość życia osób starszych w Polsce Głównego Urzędu Statystycznego, osoby powyżej 65 roku życia były tą grupą społeczną, która dysponowała największą ilością czasu wolnego. Jednak stopień zadowolenia ze sposobu spędzania wolnego czasu był już bardziej wyrównany między osobami starszymi (ok. 66% zadowolonych) a całą populacją badanych (62% zadowolonych).
Badanie Spójności Społecznej z 2018 roku udowodniło, że wartościami najwyżej cenionymi przez seniorów w Polsce były zdrowie, rodzina, szczęście rodzinne oraz uczciwość. Analiza zaprezentowała trzy płaszczyzny, na podstawie których starano się zmierzyć subiektywny dobrobyt osób starszych. W badaniach skupiono się na porównaniu poziomu satysfakcji/ zadowolenia, jakie osoby po 65 r.ż. osiągają ze własnego życia, doznawanych stanów emocjonalnych oraz poczucia sensu w życiu.

Wskazany raport pokazuje pewne tendencje w naszym społeczeństwie. Wspomniane wartości – satysfakcja, szczęście czy sens życia, są ważne, ale ich miara jest trudna do indywidualnego, jednostkowego stosowania. Ważnym wnioskiem płynącym z badań przeprowadzonych przez GUS jest potrzeba zapewnienia seniorom twórczych zajęć. Zaangażowanie osób starszych w codzienne czynności, przekazywanie opieki nad wnuczętami, zachęcenie do przygotowania posiłku to jedne z tych obowiązków, które pozwalają seniorom na wzmocnienie własnego poczucia wartości.

Polecamy ,,Całą prawdę o starych ludziach” jako wstęp do rozmowy z seniorami – ich potrzebach, pragnieniach, zainteresowaniach, ponieważ jednym z celów publikacji jest motywowanie młodych czytelników do dostrzeżenia w osobach starszych ludzi wartościowych i bardzo mądrych.