Nauczyciel polskiego, wiedzy o kulturze, edukator i trener. Pasjonat innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu, nowoczesnych technologii i kreatywności w kontakcie z dziećmi. Założył firmę Czas na progres oraz facebookową grupę PROGRESOWNIA, członek grupy SUPERBELFRZY RP. W roku 2021 otrzymał tytuł Nauczyciela Roku.