Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Leksykolożka i leksykografka, badaczka słowotwórstwa współczesnej polszczyzny. Najnowsze zjawiska leksykalne i procesy słowotwórcze analizuje na tle przemian społeczno-językowych po 1989 roku. Nie są jej obce nowe sposoby komunikacji młodego pokolenia w mediach społecznościowych: memy, pasty, streamy itp.. Obecnie zajmuje się regionalizmami krakowskimi. Redaktorka i współautorka słownika regionalizmów krakowskich, uhonorowanego przez Komitet Językoznawstwa PAN nagrodą zespołową za wybitne osiągnięcie naukowe.