Literaturoznawczyni, absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od 2019 kieruje Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP. Współredaguje rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Autorka książek: Realizm magiczny polskiej w literaturze dla dzieci i młodzieży (2010), Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją (2019), współredaktorka wieloautorskich monografii, m.in.: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (2012); O tym, co Alicja odkryła. W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży (2015); Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze (2016); (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej (2020).

Jej naukowe zainteresowania obecnie koncentrują się wokół zagadnień związanych z twórczością wybranych twórców literatury dla najmłodszego i młodego czytelnika XX i XXI (polskiej i niemieckojęzycznej), kulturowych kontekstów badań literatury młodzieżowej, a także literatury i kultury popularnej.