Badaczka literatury nowoczesnej, członkini Zespołu do Badań Literatury i Kultury Późnej Nowoczesności przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Autorka książki “Melancholia i ekstaza. Projekt totalny w twórczości Andrzeja Sosnowskiego” (2009), edytorka wielotomowego wydania “Dzienników” Agnieszki Osieckiej. Publikowała m, in. w “Pamiętniku Literackim”, “Dekadzie Literackiej”, “Czasie Kultury”, “Kresach”, “Gazecie Wyborczej”, “Wakacie”, “Opcjach”, “Tekstualiach”, “Ricie Baum”. Od czasu do czasu prowadzi bloga na portalu natemat.pl.