logo FPC

Fundacja Powszechnego Czytania, organizator akcji Ratownicy czytelnictwa, stawia sobie za główny cel dotarcie do nieczytających rodzin w całej Polsce. Poprzez swoje projekty stara się włączać w promowanie czytania różne grupy zawodowe, zarówno te zajmujące się edukacją jak i te na co dzień niekojarzone z tematem czytelnictwa.

Do tej pory Fundacja zaangażowała w działania pro-czytelnicze lekarzy pediatrów i neonatologów. Wspiera merytorycznie nauczycieli i bibliotekarzy, szczególnie w kontekście pracy z książką wśród dzieci. Inicjuje kontakty pomiędzy środowiskami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem, gdyż wierzy, że współpraca tych ludzi na poziomie lokalnym może dać bardzo dobry efekt wspólnego zaangażowania wokół tematu czytania.

Zobacz stronę FUNDACJI POWSZECHNEGO CZYTANIA i dowiedz się więcej o działaniach i projektach czytelniczych.