Józef Wilkoń

Artysta malarz i rzeźbiarz, mistrz ilustracji dziecięcej. Urodził się w 1930 roku w Bogucicach k. Wieliczki; atmosfera miejsca, w którym dorastał, wydatnie wpłynęła na jego twórczość, stąd liczne pejzaże polskiej wsi czy obecność rodzimej fauny i flory w pracach Wilkonia. Po ukończeniu krakowskiego Liceum Sztuk Plastycznych dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kształcił się w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Marczyńskiego (dyplom otrzymał w roku 1955). Równolegle studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 1954 roku uzyskał tytuł magistra. Mistrzostwo Wilkonia zostało wielokrotnie docenione: jego prace były wystawiane m.in. w paryskim Centre Pompidou, MAG Gallery w Zurychu czy w warszawskiej Zachęcie; ilustrator zdobył również wiele nagród, w tym Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości. Współpracował z wydawnictwami takimi jak Czytelnik, Nasza Księgarnia i Wydawnictwo Literackie, a także z zagranicznymi domami wydawniczymi (Middelhauve Verlag, Flammarion czy Greek Peace Publishers). W 2009 roku powstała fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia, która zajmuje się ochroną dorobku artysty, a także promocją jego twórczości oraz bliskich mu dziedzin sztuki – ilustracji i edytorstwa.