Artystka z miłością do detalu ilustruje książki dla dzieci; niektóre z nich zyskały już światowy rozgłos. Od roku 2007 Julia Friese ilustruje teksty autora Christiana Dudy, co jest szczęśliwym przypadkiem aliansu dwóch talentów w niemieckiej literaturze dla dzieci. W Alle seine Entlein, pierwszej książce stworzonej przez tę parę twórców, ilustratorce udało się kompozycyjnie, sekwencjami komiksowymi osiągnąć odpowiednie napięcie i tempo. W swej pracy Julia Friese nie boi się ryzyka. Należy do pokolenia niemieckich ilustratorów książek dziecięcych, którzy jako dzieci pamiętają upadek muru berlińskiego w 1989 roku, doświadczyli zjednoczenia Niemiec w 1990 roku, a potem kształcili się w renomowanej akademii byłej NRD a równocześnie znają tendencje panujące w świecie w dziedzinie ilustracji i dizajnu.