Doktor habilitowany, historyk filozofii starożytnej, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarz naukowy. Zajmuje się również etyką ekologiczną. Jest autorem znanego przekładu dzieła Marka Aureliusza: Rozmyślania. Do siebie samego. Współzałożyciel i redaktor magazynu „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. W 2020 roku zadebiutował jako pisarz literatury dziecięcej wydając książkę Dzik Dzikus nakładem wydawnictwa „Agora”.

Książki:

  • Dzik Dzikus, wyd. „Agora”