Fotografka dziecięca. Fotografia to jej pasja, uwielbia migawkę aparatu, która jest równocześnie jej drugą parą oczu na świat. Pierwszym krokiem w profesjonalną fotografię było uczestnictwo w kursach online prowadzonych przez Akademię Fotografii Dziecięcej.