Michał Zając to wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Doktorat uzyskał z zakresu promocji książki dziecięcej (napisany pod kierownictwem prof. Joanny Papuzińskiej-Beksiak). W latach 2008-2016 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W latach 2012-2019 pełnił funkcję zastępcy Kierownika Studiów Podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” na UW. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej przy Uniwersytecie Gdańskim. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej oraz Internationale Jugendbibliothek. Działa w organizacjach pozarządowych związanych z książką, bibliotekami i ruchem wydawniczym: Fundacja Info XXI (członek zarządu 2001-2003), Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – Oddział Warszawski (wiceprezes). Do maja 2015 roku członek zarządu Polskiej Sekcji IBBY (przez trzy kadencje). Autor szeregu artykułów poświęconych rynkowi książki dziecięcej.

Wybrane tytuły:
Promocja książki dziecięcej
Rynek książki dziecięcej – raport
Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty