Tomasz Z. Majkowski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. W ramach pracy naukowej (a także w ramach spędzania wolnego czasu) zajmuje się grami wideo, literaturą fantasy, bada kultury fanowskie, nowe media i baśnie. Autor licznych artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Czasie Kultury”,  „Kulturze Współczesnej” i „Ekranach”; opiekun Koła Naukowego Tekstów Kultury oraz kierownik Ośrodka Badań Groznawczych. Jako dziecko otrzymał wyjątkowo udany prezent komunijny – komputer ZX Spectrum, który umożliwił mu poznawanie świata gier.