Historia Kobiet autorstwa Katarzyny Radziwiłł, zilustrowana przez Joannę Czaplewską to książka, której zadaniem jest uzupełnienie wiedzy na temat życia kobiet na przestrzeni dziejów i ukazanie przeróżnych ról, jakie odgrywały w społeczeństwie. W książce napotykamy postacie faraonek, zielarek i czarownic, jaki i sufrażystek, artystek i kobiet nauki. Historia Kobiet ukazała się nakładem wydawnictwa Muchomor.