Marta Guśniowska

Z wykształcenia filozof, z zamiłowania dramaturg i pisarka. Pisze sztuki teatralne o dzieciach i dla dzieci. Współpracuje z m.in. Białostockim Teatrem Lalek oraz Teatrem Animacji i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jej sztuka ,,A niech to gęś kopnie!’’ zdobyła wiele nagród, została  przetłumaczona na wiele języków i jest wystawiana także za granicą. Jest  kilkukrotną laureatką Konkursu Na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.  W 2011 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Laureatka (wspólnie z Romanem Romanowiczem) zeszłorocznej Nagrody im. Ferdynanda Wspaniałego za książkę „A niech to Gęś kopnie” (2017).