Michał Zając

Wykładowca Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych związanych z książką, bibliotekami i ruchem wydawniczym, takich jak Polska Sekcja IBBY, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Opublikował szereg artykułów poświęconych rynkowi książki dziecięcej (w „Guliwerze”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Magazynie Literackim – Książki”, „Bibliotece Analiz”, „Notesie Wydawniczym”).