Minione dwa lata to dla nas nie tylko czas intensywnej pracy. Mieliśmy przyjemność otrzymać kilka wyróżnień i nagród. Wszystkie zostały przyznane za działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz projekty uwzględniające edukację czytelniczą kadr kultury.

Fundacja Burza Mózgów (pomysłodawca i koordynator) Festiwalu Literatury dla Dzieci otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 w kategorii Sukces rynkowy w ramach III edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ponadto, działania prowadzone w ramach kolejnego projektu stworzonego przez fundację, znalazły uznanie wśród jury nagrody ZWYRTAŁA 2020 przyznawanej za najlepszy pomysł promujący czytanie. Kampania Biblioteka Przedszkolaka znalazła się wśród finalistów konkursu organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival.

W 2019 r. projekty naszej Fundacji zostały docenione przez kapitułę Nagrody Kryształy Soli, w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.

Nagroda Kryształy Soli przyznawana jest najlepszym organizacjom pozarządowym działającycm na terenie województwa małopolskiego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Dziękujemy za docenienie naszych projektów.