Seria książek wydawnictwa Czarna Owca pod tytułem Oni zmienili świat to (dotychczas) cztery publikacje napisane przez Agnieszkę Ludwig-Słomczyńską. Autorka postanowiła przedstawić w bardzo przystępnej formie historię życia
i działalności Polaków, których czyny, choć obecnie nieco zapomniane,
godne są przypomnienia i utrwalenia. Wszystkie książki opatrzone zostały ilustracjami wykonanymi przez Marcina Bruchnalskiego.
W serii znajdziemy portrety bohaterów, wiele obrazków przedstawiających faunę i florę, planety Układu Słonecznego oraz dokładne mapy.
Realizm ilustracji pomaga młodemu czytelnikowi tworzyć własne mapy myśli – łączyć nowe pojęcia z obrazkami, ułatwić zapamiętanie gatunków roślin
i zwierząt. Rolę przewodnika pełni niebieski ptaszek, który pojawia się w każdej publikacji oraz wskazuje wyjątkowo ważne informacje.

Simona Kossak urodziła się w domu artystów – rodzinie słynącej z wybitnych talentów twórczych, jednak mimo tego dorastała w poczuciu braku zrozumienia domowników. Simona dzielnie poszukiwała swojego życiowego celu –
po rozpoczęciu studiów polonistycznych odkryła, że nie spełniają one jej oczekiwań. Ponownie podeszła do egzaminów i rozpoczęła naukę na wydziale biologii. Bohaterka książki, już jako absolwentka, otrzymała posadę w instytucie badającym faunę i florę Puszczy Białowieskiej.
Badaczka mieszkała w leśniczówce, gdzie bliskość przyrody, jej dźwięków
i naturalnego rytmu, pozwoliły kobiecie poznawać świat bieszczadzkiej puszczy. Jej nieprzeciętne życie, wytrwałość w dążeniu do własnych celów
oraz niezwykłych pomysłach opisuje zielona książeczka.

Mieczysław Bekker – wynalazca urodził się w małej miejscowości, na studia wybrał się do Warszawy. Kształcił się na Politechnice Warszawskiej,
na Wydziale Mechanicznym, pracował w Wojskowym Instytucie Badań Inżynierii, następnie w Dowództwie Broni Pancernej, po wybuchu wojny przez działał we Francji, następnie konstruował w Kanadzie. W latach pięćdziesiątych przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zespół przez niego kierowany wygrał konkurs na projekt łazika księżycowego. Taka maszyna musiała spełniać wiele wymagań, nie mogła mieć zbyt dużych gabarytów,
ani być bardzo ciężka. Pojazd dwuosobowy musiał być wytrzymały, a także wielozadaniowy.
Mieczysław Bekker i jego zespół wykazali się niesamowitą wyobraźnią oraz umiejętnością przewidywania wielu trudnych scenariuszy zdarzeń na powierzchni Księżyca.  Łazik został wykorzystany w czasie słynnej misji Apollo. Wynalazki i przemyślenia Mieczysława Bekkera nadal inspirują młode pokolenia inżynierów.

Ernest Malinowski – absolwent paryskiej Szkoły Dróg i Mostów, najstarszej uczelni technicznej na świecie. Po studiach przeniósł się do Peru, gdzie jego kariera zawodowa nabrała rozpędu – objął stanowisko inżyniera rządowego. Przez lata pracował w swoim zawodzie, planując
i urzeczywistniając wyjątkowe przedsięwzięcia. Dziełem życia Ernesta Malinowskiego była kolej transandyjska. Zaprojektowana i zbudowana na wysokościach nieprzeciętnych, nad przepaściami, unosząca się nad rzekami i wielometrowymi przepaściami linia kolejowa, nadal wykorzystywana jest
w przewozie towarów. Organizowane są także przejazdy turystyczne Centralną Koleją Transandyjską. Rekord wysokości linii kolejowej został pobity po ponad stu latach. Obecnie najwyższa na świecie kolej znajduje się w Tybecie.

Krystyna Skarbek Szpieg w spódnicy
Kobieta niezwykłej odwagi, pochodząca z domu o patriotycznych korzeniach, odegrała wyjątkową rolę w historii polskiej oraz europejskiej. Jak sugeruje autorka, Krystyna Skarbek stała się pierwowzorem, który zainspirował Iana Fleminga do stworzenia postaci Bonda. Jamesa Bonda. Kobieta, będąc
nie raz w tarapatach, na terenie, na którym groziło jej pojmanie lub śmierć, brawurowo radziła sobie z zagrożeniami i wychodziła opresji, niejednokrotnie ratując także swoich współtowarzyszy.

Niezwykłe jest to, że seria wydawnictwa Czarna Owca, tworzy jedną wartościową całość. Materiały w nich zawarte, opisy postaci, a ich przeżycia oraz wynalazki kształtują wzajemne zależności. Czytelnik może wyciągnąć wniosek,
że bez działań i pomysłów jednego bohatera serii, inny nie dokonałby własnych odkryć – nie osiągnąłby tak wiele. Książki pokazują, jak jedna osoba potrafi swoją działalnością przez lata inspirować kolejne pokolenia wyjątkowych postaci.

Czytając publikację o jednej postaci, odbiorca nabiera ochoty na sięgnięcie po kolejną, ponieważ odnajduje elementy, które łączą pojedyncze historie.
Choć kolejność zapoznawania się z publikacjami jest dowolna, to czytelnik w każdej może znaleźć coś interesującego – od biografii bohaterów, ciekawostek przyrodniczych, technicznych czy antropologicznych, aż po skłaniające
do refleksji pytania, na które czytelnik sam poszukuje odpowiedzi.

Recenzję napisała Agnieszka Garduła